Digital library of the History of Medicine and PharmacyDownload PDF file
Show Quick View

Statystyki :

Number of views: 709
Number of PDF views: 10
Number of downloads: 17

Title

Nauka pielęgnowania zdrowych i chorych oczów zawieraiąca przepisy iak samemu sobie w nagłych słabościach nie wymagaiących pomocy lekarza zaradzić można.

Topic

ophthalmology, history of ophthalmology, history of medicine

Author

Beer Jerzy Józef

Publisher

Nakł. K. Wilda. Drukiem Józefa Schnaydera

Place of issue

Lwów

Cooperation

Potakowski Iędrzei Józef [przeł.]

Year of publication

b.r.

Type of publication

książka

Language

polski

Rights

Biblioteka Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu