Digital library of the History of Medicine and PharmacyDownload PDF file
Show Quick View

Statystyki :

Number of views: 1389
Number of PDF views: 47
Number of downloads: 12

Title

Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydawnictwa (1805-1864).

Topic

history of medicine, medical societies-history

Author

Bieliński Józef

Publisher

Druk K. Kowalewskiego

Place of issue

Warszawa

Cooperation

Odbitka z "Pamiętnika Tow. Lekarskiego Warsz. 1889"

Year of publication

1890

Type of publication

książka

Language

polski

Rights

Biblioteka Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu