Digital library of the History of Medicine and PharmacyDownload PDF file
Show Quick View

Statystyki :

Number of views: 1551
Number of PDF views: 31
Number of downloads: 48

Title

Ustawy Cechów Cyrulickich w dawnej Polsce.

Topic

history of medicine

Author

Giedroyć Franciszek

Publisher

Drukar. K. Sierpińskiego

Place of issue

Warszawa

Cooperation

Artykuł z: "Kronika Lekarska" 1897, R.18, z.3-8

Year of publication

1897, R.18, z.3-8

Type of publication

artykuł

Language

polski

Rights

Biblioteka Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu